Top

Staff Tècnicu

Su Staff Tècnicu de sa Natzionale Sarda de Bòcia accumpàngiat is giogadores e est responsàbile de totu is chistiones tècnicas de sa Natzionale.

Presidente: STEFANIA CAMPUS
Visu-Presidente: GABRIELE LITTERA

Commissàriu Tècnicu:​​ VITTORIO PUSCEDDU
Collaboradore Tècnicu:​​ MASSIMO MELONI
Diretore Generale:​​ VITTORIO SANNA
Diretore de Iscuadra:​​
Segretàriu:​​ FRANCESCO ENNA
Preparadore Portieris:​​ FERRUCCIO LISCIA
Preparadore Atlèticu:​​ FABRIZIO D’ELIA
Magasineri:​​ GIGI MANCA
Segundu Magasineri:​​ DANILO SERPI
Mèigu:​​ DANIELE FARCI
Fisioterapista:​​ CARLO EMANUELE PUSCEDDU
Massoterapista:​​ MARCO COLLU

Diretore de Imprenta: ROBERTO RUBIU​​